LUG-ALL  
 
 
1230 Wien, Taglieberstr. 6 Austria
Phone +43 / 1 / 615 47 30 info@lug-all.at
Fax +43 / 1 / 615 47 31 www.lug-all.at
 
Kabellieren  Reservedelen  Downloadsectie 
 
 
Produkten
Kabellieren
  [ 150025SH-GER ] [ 300010SH-GER ] [ 300030SH-GER ] [ 400020SH-GER ] [ 600015SH-GER  ]

150025SH-GER
Typ: 150025SH-GER
Code: LA1525SH
  1-streng 2-streng
 Capaciteit 250 kg 500 kg
 Lengte 7.6 m 3.8 m
EG CE-Certification
copyright josef cech
Bulgarian Czech Dutch Dutch] English German Hungarian Italy Polish Serbian Slovak Slovenian Spanish
last updated Aug. 29, 2008